Eventos na estrada

 • Zonas de obras na estrada
  C-59, zonas de obras na estrada direcção C-33/BARCELONA, entre CALDES DE MONTBUI(NORD)/ST.SEBASTIà DE MONTMAJOR e CALDES DE MONTBUI(CENTRE)/C-1415B/GRANOLLERS
 • Zonas de obras na estrada
  C-59, zonas de obras na estrada direcção C-25/VIC/GIRONA/MANRESA/LLEIDA/C-670/ORISTà, entre CALDES DE MONTBUI(CENTRE)/C-1415B/GRANOLLERS e CALDES DE MONTBUI(NORD)/ST.SEBASTIà DE MONTMAJOR
 • Interrupção e Restrições da via
  C-17, vias fechadas direcção N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre (DIR.BARCELONA)SABADELL/LLIçà V./MATARó/GRANOLL. e BV-1432/LLIçà D'AMUNT/GRANOLLERS
 • Zonas de obras na estrada
  C-17, zonas de obras de manutenção direcção N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre (DIR.BARCELONA)SABADELL/LLIçà V./MATARó/GRANOLL. e BV-1432/LLIçà D'AMUNT/GRANOLLERS
 • Interrupção e Restrições da via
  C-17, vias fechadas direcção BARCELONA/AV.MERIDIANA, entre BV-1432/LLIçà D'AMUNT/GRANOLLERS e (DIR.BARCELONA)SABADELL/LLIçà V./MATARó/GRANOLL.
 • Zonas de obras na estrada
  C-17, zonas de obras de manutenção direcção BARCELONA/AV.MERIDIANA, entre BV-1432/LLIçà D'AMUNT/GRANOLLERS e (DIR.BARCELONA)SABADELL/LLIçà V./MATARó/GRANOLL.
 • Interrupção e Restrições da via
  C-17, vias fechadas direcção N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre (DIR.PUIGCERDà)BP-1432/LA GARRIGA (SUD) e LA GARRIGA (NORD)/SATI
 • Zonas de obras na estrada
  C-17, lanços em pavimentação direcção N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre (DIR.PUIGCERDà)BP-1432/LA GARRIGA (SUD) e LA GARRIGA (NORD)/SATI
 • Fechada
  N-340a, fechada direcção E-90/AP-2/LLEIDA/C-1413A/E-15/AP-7 (MOLINS DE REI), entre N-340/AP-7/BARCELONA/GIRONA (VILAFRANCA EST) e B-24/VALLIRANA/TARRAGONA/BV-2421/LA PALMA/CORBERA
 • Fechada
  N-340a, fechada direcção N-340/VALèNCIA/TARRAGONA/BARCELONA (AMPOSTA SUD), entre B-24/VALLIRANA/TARRAGONA/BV-2421/LA PALMA/CORBERA e N-340/AP-7/BARCELONA/GIRONA (VILAFRANCA EST)
 • Zonas de obras na estrada
  B-120, zonas de obras na estrada direcção C-58, entre C-16 e C-58
 • Fechada
  AVINGUDA DE BÉJAR, fechada direcção CARRETERA DE RELLINARS, entre RONDA DE PONENT e CARRETERA DE RELLINARS
 • Zonas de obras na estrada
  BV-2005, zonas de obras na estrada direcção CARRER MAJOR/AVINGUDA DE TORRELLETES, entre CARRER DEL CLAVEROL e AVINGUDA DE LES PLANES
 • Fechada
  CARRER DE LA CONSTITUCIÓ, fechada direcção CARRETERA DEL SÀNSON, entre PASSEIG COMTE DE VILARDAGA e CARRER DE PICASSO
 • Interrupção e Restrições da via
  s/c-B6, vias fechadas direcção C-32/CASTELLDEFELS/SITGES, entre C-245/CORNELLà DE LL./E-90/A-2/AP-2/LLEIDA e C-31C/EL PRAT DE LL./ST.BOI CENTRE/C.COMERCIAL
 • Zonas de obras na estrada
  s/c-B6, zonas de obras de manutenção direcção C-32/CASTELLDEFELS/SITGES, entre C-245/CORNELLà DE LL./E-90/A-2/AP-2/LLEIDA e C-31C/EL PRAT DE LL./ST.BOI CENTRE/C.COMERCIAL
 • Zonas de obras na estrada
  N-340, zonas de obras na estrada direcção CARRETERA DE COLLBLANC/TRAVESSERA DE LES CORTS, entre AVINGUDA DE LA INDÚSTRIA/CARRER DE LES VINYES e AVINGUDA DEL BAIX LLOBREGAT
 • Zonas de obras na estrada
  VIA AUGUSTA, zonas de obras na estrada direcção CARRER DE PAU ALCOVER, entre CARRER D'ANGLÍ/CARRER DELS VERGÓS e CARRER DE PAU ALCOVER
 • Zonas de obras na estrada
  AVINGUDA MERIDIANA, zonas de obras na estrada direcção CARRER DE PUJADES, entre AVINGUDA MERIDIANA e PASSEIG DE FABRA I PUIG
 • Fechada
  AVINGUDA DIAGONAL, fechada direcção AVINGUDA D'ALBERT BASTARDAS, entre PLAÇA DE LES GLÒRIES CATALANES e CARRER DE PADILLA
 • Fechada
  CARRER GRAN DE SANT ANDREU, fechada direcção CARRETERA DE RIBES/PASSEIG DE SANTA COLOMA, entre CARRER D'AGUSTÍ I MILÀ/CARRER DE JOAN TORRAS e CARRER D'ARQUÍMEDES
 • Interrupção e Restrições da via
  B-20, vias fechadas direcção C-32/CASTELLDEFELS/SITGES, entre (DIR.BARCELONA)STA.COLOMA DE GRAMENET e (DIR.BESòS)ROQUETES/VERDUM/VIA JúLIA
 • Zonas de obras na estrada
  CARRER DE GUIPÚSCOA, zonas de obras na estrada direcção RAMBLA DE PRIM, entre CARRER DE TIBIDABO e CARRER D'EXTREMADURA
 • Zonas de obras na estrada
  C-35, zonas de obras na estrada direcção C-65/SANT FELIU DE GUíXOLS/PLATJA D'ARO/PALAMóS, entre PARETS DEL VALLèS (CENTRE) e C-17/BARCELONA/VIC/PUIGCERDà
 • Zonas de obras na estrada
  RIERA DE CANYADÓ, zonas de obras na estrada direcção ROTONDA DE L'ALGUER, entre N-II e C-31
 • Zonas de obras na estrada
  C-35, zonas de obras na estrada direcção PARETS DEL VALLèS (CENTRE), entre BV-5003/MONTMELó/CIRCUIT (EST)/POL.ST.JULIà e C-17/BARCELONA/VIC/PUIGCERDà
 • Interrupção e Restrições da via
  C-245, vias fechadas direcção E-90/A-2/AP-2/LLEIDA/B-10/BARCELONA, entre C-32/CASTELLDEFELS/SITGES e CARRETERA DE SANT VICENÇ DELS HORTS
 • Zonas de obras na estrada
  C-245, zonas de obras de manutenção direcção E-90/A-2/AP-2/LLEIDA/B-10/BARCELONA, entre C-32/CASTELLDEFELS/SITGES e CARRETERA DE SANT VICENÇ DELS HORTS
 • Interrupção e Restrições da via
  C-245, vias fechadas direcção C-32/CASTELLDEFELS/SITGES, entre CARRETERA DE SANT VICENÇ DELS HORTS e C-32/CASTELLDEFELS/SITGES
 • Zonas de obras na estrada
  C-245, zonas de obras de manutenção direcção C-32/CASTELLDEFELS/SITGES, entre CARRETERA DE SANT VICENÇ DELS HORTS e C-32/CASTELLDEFELS/SITGES
 • Interrupção e Restrições da via
  C-245, vias fechadas direcção C-32/CASTELLDEFELS/SITGES, entre E-90/A-2/AP-2/LLEIDA/B-10/BARCELONA e C-32/CASTELLDEFELS/SITGES
 • Zonas de obras na estrada
  C-245, zonas de obras de manutenção direcção C-32/CASTELLDEFELS/SITGES, entre E-90/A-2/AP-2/LLEIDA/B-10/BARCELONA e C-32/CASTELLDEFELS/SITGES
 • Fechada
  AVINGUDA DIAGONAL, fechada direcção AVINGUDA D'ALBERT BASTARDAS, entre CARRER DE VALÈNCIA e CARRER DE MALLORCA
 • Fechada
  AVINGUDA DIAGONAL, fechada direcção AVINGUDA D'ALBERT BASTARDAS, entre CARRER D'ARAGÓ e CARRER DE VALÈNCIA
 • Zonas de obras na estrada
  CARRER D'ARAGÓ, zonas de obras na estrada direcção CARRER DE TARRAGONA, entre CARRER DE PADILLA e CARRER DE LA MARINA
 • Interrupção e Restrições da via
  BP-1417, vias fechadas direcção RONDA DE DALT/B-20/PASSEIG DE LA VALL D'HEBRON, entre CARRER DEL SANT CRIST DE LLACERES e CAMÍ DE LA VASCONCEL
 • Zonas de obras na estrada
  BP-1417, zonas de obras de manutenção direcção RONDA DE DALT/B-20/PASSEIG DE LA VALL D'HEBRON, entre CARRER DEL SANT CRIST DE LLACERES e CAMÍ DE LA VASCONCEL
 • Interrupção e Restrições da via
  B-20, vias fechadas direcção C-32/CASTELLDEFELS/SITGES, entre BADALONA (OEST)/MONTIGALà e (DIR.BESòS)ROQUETES/VERDUM/VIA JúLIA
 • Zonas de obras na estrada
  B-20, lanços em pavimentação direcção C-32/CASTELLDEFELS/SITGES, entre BADALONA (OEST)/MONTIGALà e (DIR.BESòS)ROQUETES/VERDUM/VIA JúLIA
 • Outros
  C-33, veículos avariados direcção AV.MERIDIANA/AV.RIO DE JANEIRO, entre MOLLET DEL V./CALDES DE M./STA.PERPèTUA/CIM VALLèS e BARCELONA RONDES/MATARó/ZAL
 • Zonas de obras na estrada
  N-150, zonas de obras na estrada direcção RAMBLETA DEL PARE ALEGRE/RAMBLA D'EGARA, entre AVINGUDA DE LA PAU e CARRETERA DE TORREBONICA
 • Zonas de obras na estrada
  N-150, zonas de obras na estrada direcção CARRETERA DE RIBES/C-33/CARRER DE LA BIFURCACIÓ, entre CARRETERA DE TORREBONICA e AVINGUDA DE LA PAU
 • Interrupção e Restrições da via
  C-17, vias fechadas direcção N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre PARETS V. EIXAMPLE/ESCOLA DE POLICIA e C-35/PARETS(CENTRE)/GRANOLLERS S./MONTMELó/CIRCUIT
 • Zonas de obras na estrada
  C-17, zonas de obras de manutenção direcção N-152/RIBES/PUIGCERDà/N-260/RIPOLL/OLOT/CAMPRODON, entre PARETS V. EIXAMPLE/ESCOLA DE POLICIA e C-35/PARETS(CENTRE)/GRANOLLERS S./MONTMELó/CIRCUIT
 • Fechada
  AVINGUDA DIAGONAL, fechada direcção AVINGUDA D'ALBERT BASTARDAS, entre CARRER DE PADILLA e CARRER DE LEPANT
 • Zonas de obras na estrada
  AVINGUDA MERIDIANA, zonas de obras na estrada direcção AVINGUDA DE RÍO DE JANEIRO, entre CARRER DE LA NACIÓ e CARRER D'ESPRONCEDA
 • Interrupção e Restrições da via
  C-31, vias fechadas direcção EL VENDRELL(CENTRE)/N-340/BARCELONA/TARRAGONA, entre RAMBLA DE PRIM e (DIR.GIRONA)BAC DE RODA/EL POBLENOU
 • Interrupção e Restrições da via
  C-31, vias fechadas direcção EL VENDRELL(CENTRE)/N-340/BARCELONA/TARRAGONA, entre RAMBLA DE PRIM e (DIR.GIRONA)BAC DE RODA/EL POBLENOU
 • Zonas de obras na estrada
  C-31, obras de manutenção em pontes direcção EL VENDRELL(CENTRE)/N-340/BARCELONA/TARRAGONA, entre RAMBLA DE PRIM e (DIR.GIRONA)BAC DE RODA/EL POBLENOU
 • Fechada
  VIA LAIETANA, fechada direcção PLAÇA D'URQUINAONA, entre CARRER DE LA BÒRIA/PLAÇA DE L'ÀNGEL e CARRER DE JONQUERES
 • Zonas de obras na estrada
  VIA LAIETANA, zonas de obras na estrada direcção PLAÇA D'URQUINAONA, entre CARRER DE LA BÒRIA/PLAÇA DE L'ÀNGEL e CARRER DE JONQUERES
 • Fechada
  AVINGUDA DIAGONAL, fechada direcção PLAÇA DE LLEVANT/RAMBLA DE PRIM/AVINGUDA D'EDUARD MARISTANY/PASSEIG DEL TAULAT, entre CARRER DE MALLORCA e CARRER DE VALÈNCIA
 • Fechada
  AVINGUDA DIAGONAL, fechada direcção PLAÇA DE LLEVANT/RAMBLA DE PRIM/AVINGUDA D'EDUARD MARISTANY/PASSEIG DEL TAULAT, entre CARRER DEL ROSSELLÓ e CARRER DE MALLORCA
 • Fechada
  CARRER D'ORTIGOSA, fechada direcção CARRER DE TRAFALGAR, entre VIA LAIETANA e CARRER DE TRAFALGAR
 • Fechada
  CARRER DE JONQUERES, fechada direcção PLAÇA D'URQUINAONA, entre VIA LAIETANA e PLAÇA D'URQUINAONA
 • Zonas de obras na estrada
  CARRER DE JONQUERES, zonas de obras na estrada direcção PLAÇA D'URQUINAONA, entre VIA LAIETANA e PLAÇA D'URQUINAONA
 • Zonas de obras na estrada
  CARRER DE PAU CLARIS, zonas de obras na estrada direcção VIA LAIETANA/CARRER DE FONTANELLA, entre GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES e RONDA DE SANT PERE/PLAÇA D'URQUINAONA
 • Fechada
  AVINGUDA DIAGONAL, fechada direcção PLAÇA DE LLEVANT/RAMBLA DE PRIM/AVINGUDA D'EDUARD MARISTANY/PASSEIG DEL TAULAT, entre CARRER DEL ROSSELLÓ e CARRER DE MALLORCA
 • Zonas de obras na estrada
  BP-5002, zonas de obras na estrada direcção BV-5001, entre CARRER MARE DE DÉU DEL PILAR e AUTOPISTA DE BARCELONA A MATARÓ
 • Interrupção e Restrições da via
  N-II, vias fechadas direcção N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre EL MASNOU/BP-5002/ALELLA/GRANOLLERS/C-32/E-15/AP-7 e EL MASNOU/OCATA
 • Zonas de obras na estrada
  N-II, zonas de obras na estrada direcção N-9/FRONTERA ESPAñA-FRANCIA (COLL DEL PERTúS), entre EL MASNOU/BP-5002/ALELLA/GRANOLLERS/C-32/E-15/AP-7 e EL MASNOU/OCATA
 • Fechada
  CARRER NAVARRA, fechada direcção CARRER PINTOR DOMÈNECH FARRÉ, entre AVINGUDA JOAN XXIII e CARRER PINTOR DOMÈNECH FARRÉ
 • Zonas de obras na estrada
  N-II, zonas de obras na estrada direcção Z-40, entre PREMIà DE MAR/BV-5024/PREMIà DE DALT e EL MASNOU/BP-5002/ALELLA/GRANOLLERS/C-32/E-15/AP-7
 • Interrupção e Restrições da via
  N-II, vias fechadas direcção Z-40, entre PREMIà DE MAR/BV-5024/PREMIà DE DALT e EL MASNOU/BP-5002/ALELLA/GRANOLLERS/C-32/E-15/AP-7
 • Interrupção e Restrições da via
  N-II, vias fechadas direcção Z-40, entre PREMIà DE MAR/BV-5024/PREMIà DE DALT e EL MASNOU/BP-5002/ALELLA/GRANOLLERS/C-32/E-15/AP-7
 • Fechada
  CARRER DEL COMERÇ, fechada direcção CARRER EL PLÀ, entre CARRER DE MATARÓ e CARRETERA LAUREÀ MIRÓ
 • Fechada
  CARRER DEL COMERÇ, fechada direcção CARRER DE MATARÓ, entre CARRETERA LAUREÀ MIRÓ e CARRER DE MATARÓ
 • Interrupção e Restrições da via
  B-140, vias fechadas direcção BV-1401/AUTOPISTA DEL MEDITERRÁNEO, entre UV - 560876130 e CARRER DE CA N'ALTIMIRA
 • Zonas de obras na estrada
  B-140, zonas de obras de manutenção direcção BV-1401/AUTOPISTA DEL MEDITERRÁNEO, entre UV - 560876130 e CARRER DE CA N'ALTIMIRA
 • Interrupção e Restrições da via
  B-140, vias fechadas direcção AVINGUDA DE BARBERÀ, entre CARRER DE CA N'ALTIMIRA e CARRETERA DE SABADELL
 • Zonas de obras na estrada
  B-140, zonas de obras de manutenção direcção AVINGUDA DE BARBERÀ, entre CARRER DE CA N'ALTIMIRA e CARRETERA DE SABADELL
 • Interrupção e Restrições da via
  B-140, vias fechadas direcção BV-1401/AUTOPISTA DEL MEDITERRÁNEO, entre CARRETERA DE SABADELL e B-141
 • Zonas de obras na estrada
  B-140, zonas de obras de manutenção direcção BV-1401/AUTOPISTA DEL MEDITERRÁNEO, entre CARRETERA DE SABADELL e B-141
 • Zonas de obras na estrada
  C-58, zonas de obras de manutenção direcção BARCELONA/AV.MERIDIANA, entre CERDANYOLA DEL V./RIPOLLET/MONTCADA I REIXAC e BARCELONA RONDES
 • Outros
  C-33, veículos avariados direcção E-15/AP-7/GIRONA/FRANçA, entre BARCELONA RONDES/MATARó/ZAL e C-17/PARETS/VIC/PUIGERDà
 • Interrupção e Restrições da via
  B-140, vias fechadas direcção AVINGUDA DE BARBERÀ, entre B-141 e CARRETERA DE SABADELL
 • Zonas de obras na estrada
  B-140, zonas de obras de manutenção direcção AVINGUDA DE BARBERÀ, entre B-141 e CARRETERA DE SABADELL
 • Interrupção e Restrições da via
  B-140, vias fechadas direcção BV-1401/AUTOPISTA DEL MEDITERRÁNEO, entre B-141 e B-142
 • Zonas de obras na estrada
  B-140, zonas de obras de manutenção direcção BV-1401/AUTOPISTA DEL MEDITERRÁNEO, entre B-141 e B-142
 • Interrupção e Restrições da via
  B-140, vias fechadas direcção AVINGUDA DE BARBERÀ, entre B-142 e B-141
 • Zonas de obras na estrada
  B-140, zonas de obras de manutenção direcção AVINGUDA DE BARBERÀ, entre B-142 e B-141
 • Outros
  C-33, veículos avariados direcção AV.MERIDIANA/AV.RIO DE JANEIRO, entre C-17/PARETS/VIC/PUIGERDà e BARCELONA RONDES/MATARó/ZAL
 • Itinerário a partir deste lugar
 • Itinerário para este lugar
 • Itinerário passando por este lugar
 • Hotéis à proximidade
 • Restaurantes à proximidade